4 czerwca 2023 r. – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Młodzi o Ewangelii

W zeszłym tygodniu podczas wigilii Zesłania Ducha Świętego usłyszałam, że Bóg zawsze daje nam odpowiedzi. Szczerze mówiąc jakoś nie mogłam tego zrozumieć, przyszłam wtedy do Kościoła z rożnymi problemami, które noszę w sercu od dawna i nie byłam w stanie nic usłyszeć. Ale Bóg nie poddaje się tak łatwo w walce o moje serce i kiedy otwieram Pismo Święte, żeby napisać ten tekst, widzę słowa: „Tak Bóg umiłował świat”. Słyszałam je już wiele razy, ale tym razem po raz pierwszy naprawdę poczułam, że są kierowane bezpośrednio do mnie. Bóg mówi mi, że mnie umiłował. Mimo tych smutków, wad i trudności, które w sobie noszę, jestem tym światem, do którego posłał Syna, aby właśnie mnie zbawić. Wybrał mnie, Ciebie i każdego na świecie. Mówi mi też, że nie muszę być idealna. Muszę jedynie z głębi swojego serca odpowiedzieć na Jego miłość, a On sprawi, że nie będę tych ciężarów dźwigać sama. Bo On nie kocha mnie za coś, tylko po prostu i bezwarunkowo. KK

Wspólny mianownik

Pierwsze czytanie: Mojżesz – pośrednik przymierza udaje się na świętą górę, by spotkać się z Bogiem i usłyszeć ogłoszenie Jego miłosierdzia i sprawiedliwości. Wcześniej Mojżesz prosił o "poznanie" Bożych zamiarów. W świecie starożytnym rozpowszechnione były listy zawierające atrybuty różnych bóstw. Chociaż miłosierdzie i sprawiedliwość zajmują wśród nich ważne miejsce, więcej zainteresowania okazywano atrybutom związanym z mocą. Tylko lista z Księgi Wyjścia koncentruje się na łaskawej dobrotliwości Bożej.

Psalm: Ta pieśń chwały umieszczona w księdze proroka Daniela, zwana tradycyjnie «pieśnią trzech młodzieńców», jest jak promień światła przenikający mroki czasu ucisku i prześladowań, powtarzających się często w dziejach Izraela, a także w dziejach chrześcijaństwa. Wiemy jednak, że prześladowca to nie zawsze gwałtowny i okrutny ciemięzca, lecz również ten, kto często z upodobaniem dręczy człowieka sprawiedliwego drwiną i ironią, pytając go z sarkazmem: «Gdzie jest twój Bóg?»

Drugie czytanie: Święty Paweł kończy List do Koryntian pozdrowieniem, w którym najważniejszym jest życzenie duchowej siły, jednomyślności, radości, pokoju oraz miłości, która ma swe źródło w Bogu. Ostatnie słowa listu, jakie Paweł kieruje do Koryntian, oznaczają – po pierwsze – że Apostoł Narodów życzy im z głębi serca, aby mogli oni wieść takie życie, w którym będą nieustannie doświadczać łaski Chrystusa związanej z Jego zbawczym dziełem, a która jest przejawem niepojętej Bożej miłości.

Ewangelia: Fragment Ewangelii wg. Św. Jana, który Kościół przeznaczył na dzisiejszy dzień ukazuje Jezusa odpowiadającego w dalszym ciągu Nikodemowi na pytanie o sposób narodzenia się na nowo, o narodzenie się z Ducha Świętego. Nowe narodzenie z Ducha polega na uwierzeniu w miłość Boga wyrażoną w śmierci Syna za wszystkich ludzi, aby nie zginął na wieki żaden wierzący. Wiara to całkowite zaufanie Bogu, co do teraźniejszości i wieczności. Wiara w to, że tylko Jezus Chrystus może uratować każdego człowieka od śmierci wiecznej. Nikt inny i nic innego. Ani częste posty, ani długie modlitwy, ani dobroczynność, ani darowizny, jeśli są czynione bez wiary w moc zbawczą ofiary Chrystusa. Cała dzisiejsza Liturgia Słowa ukazuje wielką miłość Boga do człowieka wyrażona w ofierze z życia Jezusa Chrystusa. Zaufanie i posłuszeństwo kochającemu Bogu, nawet w chwilach trudnych, stanowi gwarancję życia wiecznego. xst

Chmura słów
Kto pyta, nie błądzi

Kościół jest apostolski

Najogólniej można powiedzieć, że Kościół jest apostolski, „ponieważ jest zbudowany na Apostołach”. Jest on apostolski w potrójnym znaczeniu: po pierwsze – „był i pozostaje oparty na «fundamencie Apostołów», świadków wybranych i posłanych przez samego Chrystusa”; po drugie – „zachowuje i przekazuje, z pomocą Ducha Świętego, który w nim mieszka, dobry depozyt i zdrowe zasady usłyszane od Apostołów”; i po trzecie – „w dalszym ciągu – aż do powrotu Chrystusa – jest nauczany, uświęcany i prowadzony przez Apostołów dzięki tym, którzy są ich następcami w misji pasterskiej, to znaczy Kolegium Biskupów; są w tym wspomagani «przez kapłanów» w jedności «z następcą Piotra, Najwyższym Pasterzem Kościoła»”. Należy najpierw zwrócić uwagę na samo „posłanie” Apostołów. Punktem wyjścia jest tutaj stwierdzenie, że Jezus jest „Posłanym” Ojca. Na początku swojego posłania powołał On i ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysłać ich na głoszenie nauki. To właśnie w nich Jezus kontynuuje własne posłanie przez Ojca. Od Niego też otrzymali nakaz misyjny oraz moc do jego wypełniania. Apostołowie byli świadomi, że swoje posłannictwo spełniają w imieniu Chrystusa, że pozostają wybranymi świadkami Zmartwychwstania i fundamentem Kościoła, co stanowi element nieprzekazywalny tegoż posłania. Są też świadomi, że ich misja powierzona im przez Chrystusa trwać będzie „aż do skończenia świata”, dlatego „zatroszczyli się o to, by ustanowić swych następców”, to jest biskupów, tworzących Kolegium Biskupów, wspomaganych przez kapłanów. W ten sposób trwa w Kościele sukcesja apostolska, biskupi bowiem „z ustanowienia Bożego stali się następcami Apostołów jako pasterze Kościoła; kto więc ich słucha, słucha Chrystusa, a kto nimi gardzi, gardzi Chrystusem i Tym, który posłał Chrystusa”. Wszyscy wyznawcy Kościoła, „choć na różne sposoby, uczestniczą w tym posłaniu”. Biorąc to pod uwagę, Katechizm Kościoła Katolickiego wskazuje na określone zadania, jakie wynikają z owego posłania. Najogólniej ujmując, jest to zadanie apostolatu. Ponieważ źródłem i początkiem całego apostolstwa w Kościele jest Chrystus, przeto skuteczność apostolstwa, tak duchownych jak i świeckich, „zależy od ich żywego zjednoczenia z Chrystusem”. Duszą zaś całego apostolstwa jest miłość „czerpana przede wszystkim z Eucharystii”. xbb

Czy wiesz, że…

…dogmat o Trójcy Świętej powstawał przez kilkadziesiąt lat?

W Nowym Testamencie próżno szukać terminu "Trójca Święta" - zostaje on użyty po raz pierwszy dopiero ok. 180 roku n.e. W 325 r. sobór nicejski ostatecznie zatwierdza, że Chrystus jest współistotny Ojcu. Boskość Ducha Świętego zostaje z kolei uznana podczas soboru nicejsko-konstantynopolitańskiego w 381 r., kiedy także powstaje formuła używanego do dziś wyznania "Wierzę w jednego Boga". Od wtedy możemy zatem mówić o ukształtowaniu doktryny trynitarnej.

Czy wiesz, że
Ogłoszenia
 1. Panów z Semper Fidelis zapraszamy dzisiaj na mszę św. o godz. 18.00, a następnie na spotkanie do domu parafialnego.
 2. Przypominamy, iż codziennie o godz. 17.30 odprawiamy nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 3. Spotkanie dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania, którzy przyjmą ten sakrament w roku 2024, a którzy obecnie uczęszczają do klasy 8, odbędzie się we wtorek 6. czerwca o godz. 19.00 w kościele.
 4. W tym tygodniu, w czwartek 8. Czerwca, przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało. Msze św. w tym dniu odprawimy o godz. 6.30, 8.00, 9.30, po procesji ok. godz. 12.30 oraz wieczorem o godz. 18.00 i 20.00. Po mszy św. o godz. 9.30 rozpocznie się procesja eucharystyczna ulicami Olsztyńską, Kołobrzeską, Rzeczypospolitej, Opolską i powrót ulicą Kołobrzeską. Ołtarze będą usytuowane w tych samych miejscach, jak w latach ubiegłych. Udział w procesji eucharystycznej jest publicznym wyznaniem wiary. Uprzejmie prosimy o udekorowanie okien. W oktawie Bożego Ciała procesja będzie połączona z nabożeństwem czerwcowym o godz. 17.30.
 5. Zwracamy się z gorącą prośbą do mężczyzn o pomoc w przygotowaniu ołtarzy. Chętnych, którzy chcieliby włączyć się w te działania prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu w zakrystii. To nam ułatwi bezpośredni kontakt. Gorąco i serdecznie zapraszamy do pomocy.
 6. Dziewczynki, które pragną sypać kwiatki na Boże Ciało zapraszamy na próbę w środę o godz. 17.00.
 7. Dzieci I komunijne i rocznicowe prosimy o przybycie w strojach liturgicznych na mszę św. o godz. 9.30.
 8. Czwartkowa adoracja Najświętszego Sakramentu trwać będzie od 19.00 do 20.00.
 9. W sobotę 10. czerwca przypada 6. rocznica święceń biskupich Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdy. Pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach.
 10. W przyszłą niedzielę 11. czerwca podczas Mszy św. o godz. 20.00 będziemy modlić się o światło Ducha Świętego dla studentów i wykładowców na czas sesji egzaminacyjnej, a na zakończenie Eucharystii udzielimy indywidualnego błogosławieństwa.
 11. Za niespełna dwa tygodnie przeżywać będziemy odpust parafialny. Uroczystą mszę św. odpustową, pod przewodnictwem franciszkanina O. Tomasza Janka, odprawimy w sobotę 17. czerwca o godz. 18.00. Nasze świętowanie będziemy kontynuowali w niedzielę 18 czerwca podczas wszystkich mszy św. Po południu odbędzie się festyn parafialny i tradycyjny mecz piłkarski księża kontra parafianie. Szczegółowy program podamy w przyszłą niedzielę.
 12. Serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary składane na potrzeby parafii. Za tydzień przypada druga niedziela miesiąca a zatem taca będzie przeznaczona na cele gospodarcze. Dziękujemy także wszystkim, którzy na co dzień pomagają nam społecznie w różnych pracach.
Z życia Lux Cordis

Młodzież pracująca: W miniony poniedziałek mogliśmy uczestniczyć w kolejnej części warsztatów psychologicznych. Zastanawialiśmy się, jakie słowa słyszeliśmy od rodziców w dzieciństwie i jak to na nas wpłynęło.

Studenci: Na ostatnim wtorkowym spotkaniu, zaczęliśmy od mszy świętej w intencji dobrych żon i mężów, którą wyjątkowo sprawował dla nas ksiądz Bartek. Następnie po przejściu do salki, Marta poprowadziła dla nas konferencję na podstawie fragmentu z książki Gajdów pt. "Rozwój. Jak współpracować z łaską?" Za co jesteśmy jej bardzo wdzięczni. W niedzielę zaś w ramach spotkania po mszy świętej o 20:00 mięliśmy Namiot Spotkania, czyli rozważaliśmy Słowo Boże.

Licealiści: Nasze ostatnie spotkanie rozpoczęliśmy od rozważania Ewangelii z najbliższej niedzieli. Umocnieni żywym Słowem Bożym wspólnie świętowaliśmy urodziny i rocznicę święceń naszego duszpasterza, księdza Macieja. Tego dnia również rozpoczęliśmy tworzenie wspólnotowej modlitwy.

Lux Cordis

Liturgia słowa

PIERWSZE CZYTANIE
Wj 34, 4b-6. 8-9
Bóg miłosierny i łagodny

Czytanie z Księgi Wyjścia
Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: «Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność». Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: «Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem».
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Dn 3, 52. 53-54. 55-56 (R.: por. 52b)

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców,
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione jest imię Twoje †
pełne chwały i świętości,

uwielbione i wywyższone na wieki.
Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże
Błogosławiony jesteś w przybytku Twojej świętej chwały,
uwielbiony i przesławny na wieki.
Błogosławiony jesteś na tronie swojego królestwa,

uwielbiony i przesławny na wieki.
Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże
Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, †
który zasiadasz na Cherubach,
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba,

pełen chwały i wywyższony na wieki.
Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże

DRUGIE CZYTANIE
2 Kor 13, 11-13
Pozdrowienie w imię Trójcy Świętej

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem! Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!
Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. Ap 1, 8

Alleluja, alleluja, alleluja
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA J 3, 16-18
Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony

Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do Nikodema:
«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».
Oto słowo Pańskie.

O biuletynie

Od pierwszej niedzieli października 2016 roku, w naszej parafii kolportowany jest biuletyn liturgiczny pt. "Źródło i szczyt" (w ten sposób Kościół określa liturgię: źródło, z którego mamy czerpać i szczyt, na który wspólnie zmierzamy) przygotowywany przez młodzież z duszpasterstwa Lux Cordis.

W nowej wersji biuletynu zamieszczamy krótkie notki o świętych, a także relacjonujemy działania naszej młodzieży. Raz z miesiącu chcemy prezentować co ciekawsze pozycje książkowe, które jednocześnie będzie można nabyć w naszym kiosku parafialnym. Są czytania, bieżące ogłoszenia parafialne, jest także dział Kto pyta nie błądzi. Jeśli macie jakieś nurtujące Was pytania, możecie przesyłać je na adres pytania[małpa]biuletyn.gdan.eu, lub zapisane na kartce przynosić do zakrystii. Będziemy odpowiadać. Życzymy owocnego korzystania z naszych materiałów!

Źródło i Szczyt dostępny na ławkach przed każdą niedzielną Mszą świętą oraz w internecie.