26 marca 2023 r. – V Niedziela Wielkiego Postu

Młodzi o Ewangelii

Bohaterami dzisiejszej Ewangelii są przyjaciele Jezusa: Maria, Marta i Łazarz. Moją pierwszą myślą było zauważenie, że te postaci już pojawiły się wcześniej w Ewangelii, kiedy Jezus przyszedł aby ich odwiedzić. Maria usiadła wtedy i słuchała Jego słów natomiast Marta "uwijała się pośród rozmaitych posług". Tego dnia Marta dostała swego rodzaju lekcję i wskazanie, że to Maria obrała najlepszą cząstkę. W dzisiejszym fragmencie natomiast jest wyraźnie napisane, że tym razem to właśnie Marta wyszła, aby spotkać Jezusa. Ale co mu powiedziała? "Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł". Czy to nie brzmi jak wyrzut? Ważniejsza dla mnie jest jednak druga część jej wypowiedzi: "Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga". Jest to wyraz ogromnego zaufania Bogu, co nie jest proste, bo jako ludzie patrzymy po ludzku i wiele spraw jest dla nas po prostu, wydawałoby się, nie do rozwiązania, bo co można zrobić z człowiekiem, który już od czterech dni leży w grobie... A jednak Jezus przychodzi i pokazuje, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. ZP

Wspólny mianownik

Czytania mszalne skupiają naszą uwagę na fakcie, że Bóg jest Panem życia i śmierci.

Pierwsze czytanie jest zakończeniem wizji proroka Ezechiela, w której ożywają wyschłe kości. Dzisiejsze czytanie mówi o zmartwychwstaniu w sposób jeszcze metaforyczny, ale z pewnością wyraża ono już myśl o uwolnieniu z potęgi szeolu. Tak więc Bóg dla dobra swojego ludu zatryumfuje nad śmiercią. Jest to pierwsze, jeszcze bardzo tajemnicze sformułowanie obietnicy zmartwychwstania.

Psalm składa się z trzech części. W pierwszej mamy lamentację i wołanie do Boga z otchłani śmieci, druga wyraża ufność w Boże przebaczenie, a trzecia jest przepełniona nadzieją Bożego ocalenia.

Drugie czytanie przedstawia nowe życie chrześcijanina, który został już uwolniony z więzów grzechu. Jest to życie oparte na zupełnie innych zasadach; nie ma nic wspólnego z życiem według ciała. Jest ono bowiem życiem według ducha. Każdy chrześcijanin, przyjmując sakrament chrztu, czyni swoje ciało i duszę mieszkaniem Ducha Świętego. Posiadanie Ducha Bożego lub Chrystusowego jest rękojmią przynależności do Chrystusa i udziału w Jego Zmartwychwstaniu.

Opis wskrzeszenia łazarza z Ewangelii przede wszystkim uświadamia nam, że Jezus ma władzę nad życiem i śmiercią. Rozmowa z siostrami Łazarza daje Mu okazję do zwrócenia uwagi na fakt, że to On jest Zmartwychwstaniem i życiem. Pan Jezus uświadamia nam, że dla człowieka wierzącego, mimo fizycznej śmierci, nie ma żadnej przerwy w istnieniu. Wierzący bowiem przez wiarę już zmartwychwstaje do życia.

Sam zaś fakt wskrzeszenia Łazarza po tak długim czasie ma sprawić, by świadkowie tego wydarzenia uwierzyli, że Bóg dał Synowi Człowieczemu władzę nad życiem i śmiercią. xmp

Chmura
Kto pyta, nie błądzi

Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Wstępując do nieba, Jezus wywyższył ludzką naturę i jako prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek zasiada po prawicy Ojca (por. KKK 659). Wydarzenie Wniebowstąpienia jest przejściem Jezusa z chwały zmartwychwstania do chwały wywyższenia po prawicy Ojca (por. KKK 660). Zasiadanie po prawicy Ojca natomiast oznacza zapoczątkowanie królestwa Mesjasza zapowiadane w Starym Testamencie przez proroka Daniela (zob. Dn 7,14). Ta prawda obecna jest także w mszalnym wyznaniu wiary, w słowach: „Królestwu jego nie będzie końca” (por. KKK 664).

Istnieje ścisła więź między wniebowstąpieniem Chrystusa a Jego powrotem przy końcu świata. Chrystus, który w zmartwych­wstaniu odniósł zwycięstwo nad śmiercią, rozpoczął dla nas nowy spo­sób życia z Bogiem. Jezus wchodzi pierwszy do tego życia, aby przygo­tować miejsce dla swoich wybranych. W tym czasie chrześcijanie pozostają w nadziei, że pewnego dnia będą żyć z Chrystusem na wieki (por. KKK 666). Dlatego też przez wiarę i sakramenty winni być zjednoczeni z Nim już na ziemi. Po wejściu do nieba Jezus Chrystus wstawia się też za nami „jako Pośrednik, który zapewnia nam nieustannie wylanie Ducha Świętego” (KKK 667). W ten sposób Jezus realizuje swoje wieczne kapłaństwo.

Wniebowstąpienie Jezusa jest zapowiedziane i zapoczątkowane przez wywyższenie Chrystusa na krzyżu. Nasza droga do nieba również wiedzie przez krzyż i cierpienie. Każdego dnia, przemieniając samych siebie poprzez modlitwę, pracę nad sobą i podejmowanie czynów miłości, przybliżamy się do udziału w niebieskiej chwale Chrystusa.

W fakcie Wniebowstąpienia odczytujemy także prawdę o nas samych. Nikt z nas nie może wejść do nieba o własnych siłach, ale potrzebny i konieczny jest nam Ten, który „jako nasza Głowa wyprze­dził nas do niebieskiej ojczyzny, aby umocnić naszą nadzieję, że jako członki mistycznego Ciała również tam wejdziemy” (prefacja o Wnie­bowstąpieniu). Pismo Święte naucza o tej prawdzie w słowach „Nikt nie wstąpił do nie­ba oprócz Tego, który z nieba zstąpił — Syna Człowieczego” (J 3,13). xbb

Czy wiesz, że…

…imię Łazarz ma źródłosłów w Biblii. Wywodzi się od hebrajskiego imienia Eleazar, które znaczy: Ten, któremu Bóg pomaga. Wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest 17 grudnia. W 2021 roku papież Franciszek zarządził, że będzie wspominany w Kalendarzu Rzymskim razem z Martą i Marią w dniu 29 lipca. Według starej tradycji wschodniej Łazarz po Zesłaniu Ducha Świętego udał się na Cypr i był tam biskupem. Średniowieczna legenda opowiada o skazaniu świętego rodzeństwa z Betanii na wygnanie. Umieszczono ich na statku bez steru, który odepchnięto od brzegu. Po wielu miesiącach tułaczki przybyli oni do Marsylii. Łazarz miał być pierwszym biskupem tego miasta.

Czy wiesz, że
Ogłoszenia
  1. W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy rekolekcje wielkopostne dla młodzieży, studentów i dorosłych. Nauki rekolekcyjne będzie głosił kapucyn O. Roman Rusek duszpasterz z sanktuarium Ojca Pio w San Giovanni Rotondo. Zapraszamy dorosłych w poniedziałek, wtorek i środę na godz. 9.00 lub na godz. 18.00. Okazja do spowiedzi codziennie pół godziny przed rekolekcjami. Młodzież, studentów oraz wszystkich „zabieganych”, zapraszamy także w poniedziałek, wtorek i środę na godz. 20.00. Zachęcamy do skorzystania z Sakramentu Pokuty w czasie rekolekcji. Nie odkładajmy spowiedzi na ostatnie dni przedświąteczne.
  2. Tradycyjnie już podczas rekolekcji pragniemy zaprosić naszych parafian do składania darów także dla nich. Trwałe produkty żywnościowe można składać w zakrystii lub biurze parafialnym zaś datki materialne do koszyka wystawionego przy zakrystii. Zebrane dary trafią do potrzebujących przed świętami. Za ławkami wystawiona została także skarbona, do której można składać ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.
  3. Zapraszamy na cykl konferencji, które w sposób bardzo przystępny zawierają omówienie liturgii, symboliki oraz przebiegu Triduum Paschalnego. Autorem tych konferencji jest Rafał Witkowski lektor, członek Rady Duszpasterskiej oraz Duszpasterstwa Akademickiego Lux Cordis. W najbliższych dniach będą one dostępne na naszej parafialnej stronie internetowej.
  4. Nabożeństwo misyjne odprawimy w najbliższy wtorek o godz. 17.30.
  5. Wspólnotę Żywego Różańca zapraszamy na mszę św. w środę o godz. 18.00. Po mszy św. odbędzie się spotkanie w kościele.
  6. W piątek zapraszamy wszystkich na rodzinną drogę krzyżową, którą odprawimy o godz. 20.00 w kościele. Tego dnia nie będzie popołudniowych dróg krzyżowych dla dzieci, dorosłych i młodzieży. Odprawimy tylko drogę krzyżową o godz. 8.00 i wieczorną o godz. 20.00. Pragniemy, aby całe rodziny dały świadectwo swojej wiary jednocząc się z Chrystusem dźwigającym krzyż.
  7. W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. Zapraszamy na dodatkową mszę św. oraz różaniec o godz. 12.00.
  8. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Niedzielę Palmową. Poświęcenie palm podczas każdej mszy św. Uroczyste poświęcenie palm wraz z procesyjnym wejściem do świątyni będzie miało miejsce na mszy św. o godz. 13.00. Palmy będą do nabycia w kiosku parafialnym oraz u naszej młodzieży.
  9. W naszym kiosku do nabycia także bogaty wybór prasy katolickiej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Polecamy także świece na wielkanocny stół.
  10. Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby parafii oraz za wszelkie oznaki życzliwości i duchowego wsparcia.
Z życia Lux Cordis

Młodzież pracująca: W ostatni poniedziałek świętowaliśmy Dzień Mężczyzn. Następnie podczas konferencji przypomnieliśmy sobie wydarzenia z Pięcioksięgu. 

Studenci: Na ostatnim spotkaniu po wspólnie przeżytej Mszy Świętej mieliśmy okazję wysłuchać konferencji na temat „fałszywego ja”. Mówiliśmy o przybieranych przez nas maskach i nieprawdziwej tożsamości i o tym jak utrudnia to relacje z samym sobą, innym człowiekiem oraz Bogiem. Jesteśmy wdzięczni Panu za każdą chwilę, która skłoniła nas do refleksji i zadawania pytań o sobie samych

Licealiści: W miniony wtorek obyło się Lectio Divina, czyli rozważanie Słowa Bożego. Każdy z nas miał okazję podzielić się swoimi przemyśleniami na temat wtorkowej Ewangelii. Było to inspirujące doświadczenie! Następnie spędziliśmy czas na rozmowach i herbacie. Punktualnie o 21:00 zaśpiewaliśmy Apel Jasnogórski i rozeszliśmy się do domów.

Lux Cordis

Liturgia słowa

PIERWSZE CZYTANIE
Ez 37, 12-14
Udzielę wam mego ducha, byście ożyli

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela
Tak mówi Pan Bóg: «Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam» – mówi Pan Bóg.
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8 (R.: por. 7bc)

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, ∗
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl swe ucho ∗
na głos mojego błagania.
Bóg Zbawicielem, pełnym młosierdzia.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, ∗
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia, ∗
aby Ci służono z bojaźnią.
Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.
Pokładam nadzieję w Panu, †
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, ∗
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka ∗
niech Izrael wygląda Pana.
Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.
U Pana jest bowiem łaska, ∗
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela ∗
ze wszystkich jego grzechów.
Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.

DRUGIE CZYTANIE
Rz 8, 8-11
Mieszka w was Duch Tego, który wskrzesił Jezusa

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia:
Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.
Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 11, 25a. 26

Chwała Tobie, Słowo Boże.
Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem,
kto we Mnie wierzy, nie umrze na wieki.
Chwała Tobie, Słowo Boże.

EWANGELIA
J 11, 1-45
Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem

Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry, Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat, Łazarz, chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: «Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz». Jezus, usłyszawszy to, rzekł: «Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą». A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: «Chodźmy znów do Judei». Rzekli do Niego uczniowie: «Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię ukamienować i znów tam idziesz?» Jezus im odpowiedział: «Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeśli ktoś chodzi za dnia, nie potyka się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła». To powiedział, a następnie rzekł do nich: «Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę go obudzić». Uczniowie rzekli do Niego: «Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje». Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: «Łazarz umarł, ale raduję się, że Mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego». A Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: «Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć». Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. A Betania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów. I wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po utracie brata. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga». Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie». Marta Mu odrzekła: «Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym». Powiedział do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?» Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat». Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała ukradkiem swoją siostrę, mówiąc: «Nauczyciel tu jest i woła cię». Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do Niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła Mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła na miejsce, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go, padła Mu do nóg i rzekła do Niego: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł». Gdy więc Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: «Gdzie go położyliście?» Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodź i zobacz!» Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: «Oto jak go miłował!» Niektórzy zaś z nich powiedzieli: «Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?» A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: «Usuńcie kamień!» Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: «Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie». Jezus rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?» Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś». To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić». Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.
Oto słowo Pańskie.

O biuletynie

Od pierwszej niedzieli października 2016 roku, w naszej parafii kolportowany jest biuletyn liturgiczny pt. "Źródło i szczyt" (w ten sposób Kościół określa liturgię: źródło, z którego mamy czerpać i szczyt, na który wspólnie zmierzamy) przygotowywany przez młodzież z duszpasterstwa Lux Cordis.

W nowej wersji biuletynu zamieszczamy krótkie notki o świętych, a także relacjonujemy działania naszej młodzieży. Raz z miesiącu chcemy prezentować co ciekawsze pozycje książkowe, które jednocześnie będzie można nabyć w naszym kiosku parafialnym. Są czytania, bieżące ogłoszenia parafialne, jest także dział Kto pyta nie błądzi. Jeśli macie jakieś nurtujące Was pytania, możecie przesyłać je na adres pytania[małpa]biuletyn.gdan.eu, lub zapisane na kartce przynosić do zakrystii. Będziemy odpowiadać. Życzymy owocnego korzystania z naszych materiałów!

Źródło i Szczyt dostępny na ławkach przed każdą niedzielną Mszą świętą oraz w internecie.