20 czerwca 2021 r. – XII Niedziela Zwykła

Młodzi o Ewangelii

„Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!". Te słowa Jezusa często krążą w mojej głowie. Mimo wielu chwil, kiedy doświadczyłem bliskości Boga, mimo ogromu dobra, które zdziałał w moim życiu, ja nadal nie zawsze potrafię Mu zaufać. Apostołowie obawiali się o swoje życie, gdyż sytuacja na jeziorze była dość groźna. Moje sprawy są często nie zbyt wielkie, ale wręcz odwrotnie. Niestety boję się oddać ster Jezusowi. Czego się boję? Sam nie wiem… Przecież wiem, że Bóg może wszystko i wie lepiej ode mnie. Przecież mnie kocha. A jednak wątpliwości zasiewa we mnie szatan i dąży do tego, bym bał się Boga jako sternika mojego życia. Wykorzystuje najmniejsze moja zawahanie. Czasami również zaślepia moje myślenie: „Przecież ja wiem lepiej, co jest dla mnie najlepsze”. Chcę prosić dziś Jezusa, bym potrafił zawsze powiedzieć: „Jezu, zabierz mój lęk, pomóż go zwyciężyć. Ufam Ci, bo wiem, że mnie kochasz. Oddaję moje życie w Twoje ręce, bo wierzę, że tam będzie najbezpieczniejsze". Mateusz Mazurowski

Wspólny mianownik

Władca wiatru i fal

I czytanie: W kontekście Ewangelii szczególną uwagę trzeba zwrócić na przedstawienie się Boga jako Pana nad wodami. Użyte tu sformułowanie „bramą zamknął morza” to nawiązanie do opowieści o stworzeniu. Bóg przedstawia się jako Pan nad wodami. Nie tylko jako ktoś, kto je ujarzmił. To ktoś, kto wyznacza prawa, którymi ten groźny żywioł się rządzi. Nie jest więc tylko kimś, kto potrafi owe wody przechytrzyć, kto ewentualnie może coś poradzić, gdy pojawia się ich groźna potęga. To ktoś, kto ma nad nimi pełnię władzy.

Psalm: Jest pochwałą Boga, który ratuje ludzi z morskich opresji, ponieważ jest miłosierny. Jest to poetycki opis rzeczywistości, którą przedstawiają pozostałe czytania.

II czytanie: Paweł tłumaczy motyw, którym kieruje się, głosząc Ewangelię. Jest nim miłość Chrystusa, który za człowieka umarł i która jest wezwaniem do podobnego poświęcenia życia dla innych. Jak to czytanie wiąże się z pozostałymi? Na pierwszy rzut oka związku nie widać wcale. Ale jak się zastanowić, to postawa, do której wzywa chrześcijan Paweł jest konsekwencją świadomości, komu się zaufało. Skoro jest to ten, kto może wszystko, nawet uciszyć burzę na jeziorze, to czy nie warto zaufać Mu do końca i poświęcić się Bożej sprawie bez reszty?

Ewangelia: Jezus panuje nad wiatrem i wodą. Jest Bogiem, który (egzorcyzmując) przejmuje na powrót władzę nad swoim stworzeniem. I który może bez problemu ochronić tych, którzy Go proszą o pomoc, przed niebezpieczeństwami, jakie niosą żywioły świata. Scena ta zdaje się przedstawiać Jezusa jako tego, który stwarza na nowo. Ta myśl zaskakująco łączy się z wyjaśnieniami św. Pawła z drugiego czytania. xmk

Co w Twoim życiu jest „morską burzą” budzącą Twój największy lęk?

Jak w swoim życiu przechodzisz przez różne próby wiary?

W jaki sposób pogłębiasz swoją relację z Bogiem, aby zwycięsko przechodzić wszelkie próby i doświadczenia?

Chmura słów
Kto pyta, nie błądzi

Czy w czasie wakacji mam obowiązek uczestniczenia we Mszy świętej?

Wakacje to czas wypoczynku i wyjazdów. Często młodzież i dzieci wyjeżdżają na tzw. wypoczynek zorganizowany, który nie zawsze przewiduje udział we Mszy Świętej niedzielnej. Otóż należy pamiętać, że każdy ochrzczony ma obowiązek uczestniczyć w niedzielnej Mszy. W przypadku niepełnoletnich, rodzice mają prawo i obowiązek oczekiwać od organizatorów wypoczynku umożliwienia udziału we Mszy niepełnoletnich. Swoją wolę winni wyrazić na piśmie w prośbie skierowanej do organizatora wypoczynku. Pełnoletni zaś sami muszą zatroszczyć się o umożliwienie przez organizatora udziału w Eucharystii niedzielnej. Co prawda z racji obostrzeń pandemicznych biskupi udzielili dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej Eucharystii, ale należy z tej dyspensy korzystać roztropnie, mając na względzie większe dobro duchowe płynące z udziału w Eucharystii. Ponadto podobne zagrożenie zakażeniem istnieje, choćby w czasie zakupów, a jednak udajemy się tłumnie do rozmaitych sklepów i galerii, niejednokrotnie tłocząc się przy kasach. Dla wierzącego chrześcijanina udział w niedzielnej i świątecznej Mszy jest źródłem siły i uświęcenia. Sakramentalna komunia święta jest fizycznym zjednoczeniem ze Zbawicielem, który karmi nas swoim Ciałem, obdarzając łaską świętości i umocnienia do podążania drogą zbawienia. Niezależnie więc od dyspensy każdy, kto pragnie pogłębiać swoją więź z Chrystusem, powinien zatroszczyć się, aby czerpać z łask, jakich Jezus udziela w Eucharystii. xmp

Czy wiesz, że…

…morze i jezioro oznaczane są tymi samymi słowami w języku hebrajskim (jam) i w greckim (thalassa). Wody potopu oczyszczają świat z nieprawości i umożliwiają zawarcie pierwszego i wiecznego przymierza Boga z ludźmi, natomiast Morze Czerwone stało się symbolem ratunku Izraelitów przed faraonem i jego wojskami.

Czy wiesz, że
Ogłoszenia
  1. Dziękujemy wszystkim, którzy w minionym tygodniu uczestniczyli w uroczystości odpustowej, podczas której młodzież przyjęła Sakrament Bierzmowania.
  2. Nabożeństwo misyjne odprawimy we wtorek o godz. 17.30 i będzie ono połączone z nabożeństwem czerwcowym.
  3. Wspólnotę Żywego Różańca zapraszamy na mszę św. o godz. 18.00 oraz spotkanie w kościele.
  4. W piątek 25 czerwca kończy się rok szkolny i rozpoczynają się wakacje. Pamiętajmy w naszych modlitwach o uczniach, rodzicach, nauczycielach i wychowawcach.
  5. W związku z rozpoczynającymi się wakacjami przypominamy rodzicom, że mają prawo (ale i moralny obowiązek) domagania się od organizatorów obozów, kolonii i innych wyjazdów zapewnienia dziecku możliwości udziału w niedzielnej Eucharystii. Prosimy także dorosłych, aby w czasie urlopów i wypoczynku pamiętali o Mszy św. niedzielnej
  6. Wszystkich zainteresowanych Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę informujemy iż zapisy odbywają się tylko za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej pielgrzymki. Szczegóły można znaleźć na plakacie wywieszonym w przedsionku kościoła. Zachęcamy też do modlitewnego wsparcia dzieła pielgrzymkowego. Można tego dokonać poprzez udział w grupie biało-złotej. Wówczas pozostając w swoim domu duchowo pielgrzymujemy na Jasną Górę. Zainteresowanych zapraszamy do zakrystii. Tam przekażemy wszelkie informacje.
  7. Pragniemy poinformować iż Ks. Arcybiskup Tadeusz Wojda dokonał zmian personalnych w naszej parafii. Ks. Paweł Pieper po 5 latach posługi w naszej Wspólnocie został skierowany do Katedry Oliwskiej a ks. Dawid Kijewski po 4 latach posługi podejmie pracę w parafii Wniebowzięcia NMP w Żukowie. Dziękujemy księżom za ogrom wykonanej pracy i serca, które zostawili wśród nas… za wiele dzieł, które podejmowali. Zmiany nastąpią z dniem 25 sierpnia. A zatem księża przez czas wakacyjny będą jeszcze z nami. 1 lipca zaś dołączy już do nas ks. neoprezbiter Bartłomiej Borkowski.
  8. Zachęcamy do lektury naszego biuletynu „Źródło i Szczyt” a jednocześnie dziękujemy wszystkim – młodzieży i kapłanom, którzy współtworzą to małe dzieło. Dzięki niemu możemy lepiej przeżywać niedzielną liturgię i pogłębiać nasza wiedzę religijną.
  9. W naszym kiosku parafialnym polecamy bogaty wybór prasy katolickiej.
  10. Wszystkim ofiarodawcom wspierającym materialnie i modlitewnie nasze działania składamy, jak zawsze, serdeczne Bóg Zapłać.
Z życia Lux Cordis

Studenci: Bardzo się cieszymy, że po ponad rocznej przerwie możemy wrócić do naszych cotygodniowych Mszy Świętych w kaplicy na plebani! We wtorek po Eucharystii gościliśmy Kasię ze wspólnoty postakademickiej „Amen”. Opowiedziała nam o funkcjonowaniu wspomnianej grupy duszpasterskiej, a także o tym, czym dla niej jest wspólnota. Ponadto Kasia wprowadziła nas w niedzielne Słowo Boże.

Licealiści: Na ostatnim spotkaniu naszymi gośćmi byli nasi starsi koledzy: Kinga i Janek z Duszpasterstwa Akademickiego „Lux Cordis”. Opowiedzieli nam o tym, czym jest duszpasterstwo i jak życie we wspólnocie może pomagać nam wzrastać w wierze. Wspólnie rozważaliśmy fragment Ewangelii, a w kilku mniejszych grupach dzieliliśmy się swoimi przemyśleniami. Było to bardzo wartościowe spotkanie, za które serdecznie dziękujemy naszym gościom.

Młodsza młodzież: W środę zaangażowaliśmy się w akcję charytatywną, a konkretniej w produkcję pięknie ozdobionych mydełek dla osób potrzebujących. Te małe prezenciki uczyniliśmy własnoręcznie, przy pomocy przeznaczonych do tego składników. Mieliśmy przy tym sporo satysfakcji i radości. Zapakowane, kolorowe mydełka, z przyczepionymi fragmentami z Pisma Świętego będą następnie roznoszone do rodzin, które tego potrzebują. Dziękujemy Pani Ani za zaproszenie oraz za inicjatywę tak pięknej działalności. Daliśmy z siebie wszystko i mamy nadzieję, że udało się pomóc, a wspomniany uczynek miłosierdzia sprawi uśmiech na twarzach wielu ludzi, do których trafią te nasze małe arcydzieła. W piątek natomiast uczestniczyliśmy w adoracji Najświętszego Sakramentu ku czci Serca Pana Jezusa.

Lux Cordis – online

Liturgia słowa

PIERWSZE CZYTANIE
Hi 38, 1. 8-11
Bóg jest władcą morza

Czytanie z Księgi Hioba
Z wichru Pan zwrócił się do Hioba i rzekł: «Kto bramą zamknął morze, gdy wyszło z łona wzburzone, gdy chmury mu dałem za ubranie, za pieluszki – ciemność pierwotną? Złamałem jego wielkość mym prawem, wprawiłem wrzeciądze i bramę. I rzekłem: Aż dotąd, nie dalej! Tu zapora dla twoich fal nadętych».
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 107 (106), 23-24. 25-26. 28-29. 30-31 (R.: por. 1)

Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.
Ci, którzy statkami ruszyli na morze, ∗
by handlować na wodach ogromnych,
widzieli dzieła Pana ∗
i Jego cuda wśród głębin.
Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.
Rzekł, i zerwał się wicher, ∗
burzliwie piętrząc fale.
Wznosili się pod niebo, zapadali w otchłań, ∗
ich dusza truchlała w niedoli.
Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.
Wołali w nieszczęściu do Pana, ∗
a On ich wyzwolił od trwogi.
Zamienił burzę na powiew łagodny, ∗
umilkły morskie fale.
Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.
Radowali się ciszą, która nastała, ∗
przywiódł ich do upragnionej przystani.
Niech dziękują Panu za dobroć Jego, ∗
za Jego cuda wobec synów ludzkich.
Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.

DRUGIE CZYTANIE
2 Kor 5, 14-17
Wszystko stało się nowe

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia:
Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.
Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA
Mk 4, 35-41
Jezus ucisza burzę

Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: «Przeprawmy się na drugą stronę». Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?» On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!» Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!» Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: «Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?»
Oto słowo Pańskie.

O biuletynie

Od pierwszej niedzieli października 2016 roku, w naszej parafii kolportowany jest biuletyn liturgiczny pt. "Źródło i szczyt" (w ten sposób Kościół określa liturgię: źródło, z którego mamy czerpać i szczyt, na który wspólnie zmierzamy) przygotowywany przez młodzież z duszpasterstwa Lux Cordis.

W nowej wersji biuletynu zamieszczamy krótkie notki o świętych, a także relacjonujemy działania naszej młodzieży. Raz z miesiącu chcemy prezentować co ciekawsze pozycje książkowe, które jednocześnie będzie można nabyć w naszym kiosku parafialnym. Są czytania, bieżące ogłoszenia parafialne, jest także dział Kto pyta nie błądzi. Jeśli macie jakieś nurtujące Was pytania, możecie przesyłać je na adres pytania[małpa]biuletyn.gdan.eu, lub zapisane na kartce przynosić do zakrystii. Będziemy odpowiadać. Życzymy owocnego korzystania z naszych materiałów!

Źródło i Szczyt dostępny na ławkach przed każdą niedzielną Mszą świętą oraz w internecie.